logo
 

  FAQs
-วีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน

  ชุดกิจกรรม
"รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เรียนรู้ ป้องกัน พร้อมรับมือภัยธรรมชาติ 


   เว็บไซต์แนะนำ
 

Thaiword Repository


  User Login
User Name
Password  • eDLTV ปะถม
  • eDLTV มัธยม
  • eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ
  • eDLRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
"สื่อการเรียนการสอนที่แสดงในเว็บไซต์ eDLTV นี้เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในชนบท ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสวงหากำไร โครงการ eDLTV ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่อย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์และเจ้าของเนื้อหา โดยโครงการฯ เป็นเพียงผู้รวบรวมและเผยแพร่เท่านั้น แต่หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในสื่อการเรียนการสอน โปรดแจ้งให้โครงการฯ ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป"


Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer