ภาพสวยด้วยจินตนาการ (ภาค 1)
ทักทายนักเรียน / ภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์
ภาพฉีกปะ (ฝนตกน้ำท่วม) - ฉีกกระดาษและทากาว ในส่วนของสายฝน
ภาพฉีกปะ (ฝนตกน้ำท่วม) - ฉีกกระดาษและทากาว ในส่วนของบ้านและน้ำท่วม
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-