ภาษาอังกฤษ ป.5
แผนผังความค..
แผนจัดการเร..
Lesson Plan
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)
Lesson Plan
   ใบงาน : วิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1
   ใบงาน : เขียนเรื่องจากภาพ ภาคเรียนที่ 1
   ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
   ใบงาน : หน่วย Unseen Things in Thailand เรื่อง Day1 When in HuaHin
   ใบงาน : หน่วย Unseen Things in Thailand เรื่อง Day2 When in HuaHin
   ใบงาน : หน่วย Unseen Things in Thailand เรื่อง Day3 When in HuaHin
   ใบงาน : หน่วย Amazing Thailand เรื่อง My Amazing Plan in Thailand
   ใบงาน : หน่วย Amazing Thailand เรื่อง Shopping in Bangkok - part 1
   ใบงาน : หน่วย Amazing Thailand เรื่อง Shopping in Bangkok - part 2
   ใบงาน : หน่วย Amazing Thailand เรื่อง Tourist Attractions Bangkok River Tour
   ใบงาน : หน่วย Amazing Thailand เรื่อง Tourist Attractions in Thailand
   ใบงาน : หน่วย Amazing Thailand เรื่อง Welcome to Thailand

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer