วิทยาศาสตร์ ป.5
ลักษณะการถ่..
ดอกไม้ (ส่ว..
การถ่ายละออ..
พืชดอก (วัฏ..
พืชไร้ดอก..
พืชขยายพันธ..
ทดสอบหลังเร..
การขยายพันธุ์ของพืช
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
แนะนำเนื้อหารายวิชา, ลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืช
 
 
กฏของเมนเดลและผลงานของเมนเดล
 
 
แบบทดสอบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พร้อมเฉลย
 
 
ใบงาน, การบ้าน, อุปกรณ์ทดลองในครั้งต่อไป
 
   สไลด์ ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   แบบทดสอบ ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   ใบความรู้ ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (1 หน้า)
   ใบความรู้ ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer