วิทยาศาสตร์ ป.5
ลักษณะการถ่..
ดอกไม้ (ส่ว..
การถ่ายละออ..
พืชดอก (วัฏ..
พืชไร้ดอก..
พืชขยายพันธ..
ทดสอบหลังเร..
การขยายพันธุ์ของพืช
พืชดอก (วัฏจักรพืชดอก, พืชใบเลี้ยงคู่-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว)
 
แนะนำรายวิชา, วัฎจักรพืชดอก
 
 
วัฎจักรชีวิตของถั่งฝักยาว, ต้นมะเขือ
 
 
กิจกรรม เขียนวัฎจักรของพืช
 
 
กิจกรรม วัฎจักรของพืชดอก, สรุป
 
   สไลด์ วัฏจักรพืชดอก
   ใบความรู้ วัฏจักรพืชดอก (1 หน้า)
   ใบความรู้ วัฏจักรพืชดอก (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer