คณิตศาสตร์ ป.1
จำนวนนับ ๒๑..
การเขียนตัว..
การเขียนในร..
นับเพิ่มทีล..
การเปรียบเท..
เครื่องหมาย..
ทดสอบคณิต ค..
จำนวนนับ 21 - 100
นับเพิ่มทีละ 1, 2 / นับลดทีละ 1, 2
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
 
 
การนับเพิ่มทีละ 1 และ 2
 
 
กิจกรรม เติมตัวเลขที่หายไป, ฝึกนับเพิ่มทีละ 2
 
 
ฝึกคิดลองทำ การนับเพิ่มทีละ 1 และ 2
 
   สไลด์ นับเพิ่มทีละ 1,2
   สไลด์ นับเพิ่มทีละ 1,2(1 หน้า)
   สไลด์ นับเพิ่มทีละ 1,2(4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer