การบวกและการลบ การลบจำนวนที่มีหลายหลัก
เลขคิดในใจ การลบ (10 ข้อ)
เฉลย เลขคิดในใจ การลบ (10 ข้อ)
การลบ แสดงวิธีทำ (2 ข้อ)