การบวก ลบ คูณ หารระคน
แบบประเมินผลหลังเรียนเรื่อง ทศนิยม (แบบทดสอบ 10 ข้อ)
ตัวอย่าง การบวก ลบ คูณ หารระคน
แบบทดสอบ การบวก ลบ คูณ หารระคน