ภาษาไทย ป.3
คำคล้องจอง,..
คำควบกล้ำ..
คำควบกล้ำแท..
คำควบกล้ำไม..
คำที่มีอักษ..
คำควบที่มีอ..
หลักภาษา - คำคล้องจอง, คำควบกล้ำ, อักษรนำ
คำควบกล้ำไม่แท้
 
ทบทวนเรื่อคำควบกล้ำแท้ (ล ควบ)
 
 
ฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทย
 
 
อธิบายความหมายคำควบกล้ำ / ยกตัวอย่างคำ คำควบกล้ำแท้ ว ควบ / ยกตัวอย่างคำ / อ่านบทร้อยกรอง
 
   สไลด์ คำควบกล้ำไม่แท้ (ออกเสียง ทร เป็น ซ)
   ใบความรู้ คำควบกล้ำไม่แท้ (ออกเสียง ทร เป็น ซ) (1หน้า)
   ใบความรู้ คำควบกล้ำไม่แท้ (ออกเสียง ทร เป็น ซ) (4หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer