หลักภาษา - คำคล้องจอง, คำควบกล้ำ, อักษรนำ คำคล้องจอง, การแต่งคำคล้องจอง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทย, ฝึกเขียนไทยให้เก่งเอย / คำคล้องจอง
เพลงพยางค์ / กิจกรรม แข่งขันต่อคำคล้องจองกันเถอะ