เส้นขนาน และมุม เส้นขนาน และมุมภายใน
ท่องสูตรคูณ, จำนวนเฉพาะ
คณิตคิดสนุก (10 ข้อ)
เส้นขนานกับมุมแย้ง
ตัวอย่าง วิธีตรวจสอบเส้นขนาน