ทิศ และแผนผัง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
กิจกรรมท่องสูตรคูณ, จำนวนเฉพาะ
คณิตคิดสนุก : การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (10 ข้อ)
ทิศ, ตำแหน่งองศาของทิศหลัก ทิศรอง, ชื่อทิศแบบสากล