สังคมศึกษา ป.1
โอวาท 3..
สังคหวัตถุ ..
มงคล 38..
การสวดมนต์แ..
หลักธรรม
สังคหวัตถุ 4
 
ข่าวพระราชกรณียกิจ "เจ้าฟ้าเพชรรัตน์"
 
 
การปฏิบัติตนเองเป็นเด็กดี
 
 
สังคหวัตถุ 4
 
 
ใบกิจกรรม สังคหวัตถุ 4
 
   สไลด์ สังคหวัตถุ 4
   ใบความรู้ สังคหวัตถุ 4 (1หน้า)
   ใบความรู้ สังคหวัตถุ 4 (4หน้า)
   แบบทดสอบหลังเรียน สังคหวัตถุ4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer