การแต่งคำขวัญ, การอ่านคำขวัญ, การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ อ่านคำขวัญประจำจังหวัด (ภาคใต้ ภาคตะวันตก)
กิจกรรมออกกำลังกาย / ผลงาน บัตรอวยพร
คำขวัญประจำจังหวัด ภาคใต้, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันตก
กิจกรรม เที่ยวจังหวัดใด ดูภาพและคำบอกใบ้