ภาษาไทย ป.3
เพลงกล่อมเด..
เพลงกล่อมเด..
เพลงกล่อมเด..
เพลงกล่อมเด..
เพลงพื้นบ้า..
ภาษาไทยมาตร..
ภาษาไทยกลาง..
เพลงกล่อมเด็ก, เพลงพื้นบ้าน, ภาษาถิ่น
ภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่น (ใต้, เหนือ, อีสาน)
 
การอ่านบทสักวาของนักเรียน
 
 
ฝึกงานคำนำ สู่เขียนไทย
 
 
เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่นที่เหมาะสม
 
 
ภาษาไทยกลาง และภาษาถิ่นแต่ละภาคต่างๆ
 
   สไลด์ ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้
   สไลด์ ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้(1หน้า)
   สไลด์ ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้(4หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer