ภาษาไทย ป.3
บทร้อยกรอง ..
อ่านทำนองเส..
บทร้อยกรอง ..
การผันอักษร..
การใช้สระ ไ..
มาตรา กง กม..
กิจกรรมเสริมภาษาไทย - บทร้อยกรอง, อ่านทำนองเสนาะ, การผันอักษร, สระ, มาตราตัวสะกด
มาตรา กง กม เกย เกอว กก กา กบ กด กน
 
บทร้องเล่น, ผลงานนักเรียนเรื่อง สุนทรภู่
 
 
ผลงานนักเรียนเรื่อง แผนผังความคิดมาตราตัวสะกด
 
 
เพลง ตัวสะกดเก้ามาตรา, ตัวสะกดมาตราแม่กบ
 
 
ตัวสะกดมาตราแม่กน, ตัวสะกดมาตราแม่กด
 
   สไลด์ กิจกรรมเสริมภาษาไทย
   ใบความรู้ กิจกรรมเสริมภาษาไทย (1หน้า)
   ใบความรู้ กิจกรรมเสริมภาษาไทย (4หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer