สังคมศึกษา ป.6
ชาดก..
พุทธสาวก..
พุทธศาสนิกช..
ชาวพุทธตัวอ..
ชาดก, พุทธสาวก
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 
แนะนำเนื้อหารายวิชา
 
 
การปกครองในสมัยสุโขทัย และการเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 
 
พระราชกรณียกิจและคุณธรรมสำคัญของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
 
พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 
   สไลด์ พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
   ใบความรู้ พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (1 หน้า)
   ใบความรู้ พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer