ประวัติศาสตร์ ป.3
ทดสอบก่อนเร..
ทบทวนและทดส..
แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
ทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 1
 
เนื้อหาการเรียน เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน (15 ข้อ)
 
 
กิจกรรม ประวัติศาสตร์ในความคิดเห็นของนักเรียน
 
   สไลด์ ทดสอบก่อนเรียน
   ใบความรู้ ทดสอบก่อนเรียน (1หน้า)
   ใบความรู้ ทดสอบก่อนเรียน (4หน้า)
   แบบทดสอบก่อนเรียน

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer