ประวัติศาสตร์ ป.3
วัฒนธรรมประ..
วัฒนธรรมประ..
วัฒนธรรมประ..
วัฒนธรรมประ..
ปัจจัยที่มี..
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : วัฒนธรรมภูมิภาคต่างๆ
วัฒนธรรมประเพณี ภาคเหนือ
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อม - นิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง คางคกเจ้าปัญหา
 
 
วัฒนธรรมของภาคเหนนือ ได้แก่ วัฒนธรรมล้านนา การแต่งกาย แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมในชุมชน
 
 
ประเพณีภาคเหนือ เช่น ประเพณีสงกรานต์, ประเพณียี่เป็ง, งานนมัสการบรมธาตุแช่แห้ง
 
   สไลด์ วัฒนธรรมประเพณี ภาคเหนือ
   ใบความรู้ วัฒนธรรมประเพณี ภาคเหนือ (1หน้า)
   ใบความรู้ วัฒนธรรมประเพณี ภาคเหนือ (4หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer