ประวัติศาสตร์ ป.3
ภูมิปัญญาท้..
ปัจจัยที่ทำ..
ปัจจัยทางสั..
ความเหมือนท..
ความแตกต่าง..
การละเล่นขอ..
ภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัฒนธรรมชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องทิ่น
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง ภาคเหนือ
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง ภาคตะวันตก และภาคใต้
 
   สไลด์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   สไลด์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น(1หน้า)
   สไลด์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น(4หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer