วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : อาณาจักรต่างๆ
แนะนำเนื้อหารายวิชา
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์/ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนสมัยหินใหม่, สมัยสำริด, สมัยเหล็ก
แบบฝึกหัดเรื่อง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์