ประวัติศาสตร์ ป.4
การตั้งถิ่น..
อาณาจักรหริ..
อาณาจักรโคร..
อาณาจักรทวา..
อาณาจักรตาม..
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : อาณาจักรต่างๆ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย
 
แนะนำเนื้อหารายวิชา
 
 
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์/ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 
 
การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนสมัยหินใหม่, สมัยสำริด, สมัยเหล็ก
 
 
แบบฝึกหัดเรื่อง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 
   สไลด์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย
   ใบความรู้ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย (1 หน้า)
   ใบความรู้ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย (4 หน้า)
   แบบทดสอบหลังเรียน การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer