ความเป็นไทย : พัฒนาการสมัยสุโขทัย, บุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
ประเพณีลอยกระทง
อาณาจักรสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
กิจกรมตอบคำถามจากภาพ