ประวัติศาสตร์ ป.5
ภูมิปัญญาไท..
ภูมิปัญญาไท..
ภูมิปัญญาไทย : สมัยอยุธยา, สมัยธนบุรี
ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
 
ฟังเพลงก่อนเรียน
 
 
ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ได้แก่ ด้านศิลปกรรม ด้านการค้า ด้านอาชีพ
 
 
กิจกรรม เขียนแผนผังความคิด ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
 
   สไลด์ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา
   สไลด์ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา (1 หน้า)
   สไลด์ ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer