การเขียน 2 การเขียนย่อความ, การเขียนเรื่องย่อ
ใบงานเรื่อง การผจญภัยของสุดสาคร คำสอนของฤาษี
พระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การย่อความ
การย่อความ : รูปแบบการย่อความ วิธีการย่อความ
แบบฝึกหัด ย่อความจากข้อความที่กำหนดให้