สุขศึกษา ป.2
แผนการจัดกา..
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)
แผนการจัดการเรียนรู้
   บทความ บูรณาการตารางเก้าช่องที่อนุบาลพิบูลเวศม์
   แผนผังความคิด หน่วยที่ 1 ตัวเรา ระดับประถม 1-3
   แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 - 3 ประถม 1-3
   แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ตัวเรา ระดับประถม 1-3
   แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ชุมชนของเรา ระดับประถม 1-3
   แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถม 1-3
   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 2 เรื่องสร้างเสริมสุขภาพ
   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 ประถม 2 เรื่องความปลอดภัยในชีวิต
   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 ประถม 1-3
   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 ประถม 1-3
   แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 ประถม 1-3

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer