หลักภาษา 1 คำสุภาพ, การเลือกใช้คำของกลุ่มบุคคลในสังคม
ทบทวนเรื่อง คำราชาศัพท์, คำที่ใช้กับพระสงฆ์ / เพลง คำสุภาพ
คำสุภาพ : ความหมาย ลักษณะ และตัวอย่างของคำสุภาพ
กิจกรรม หาคำสุภาพจากภาพ
กิจกรรม นักเรียนเปลี่ยนคำที่เขียนเส้นใต้ให้เป็นคำสุภาพ