ภาษาไทย ป.5
หลักปฏิบัติ..
การคัดลายมื..
การเขียนเพื..
การเขียนย่อ..
การเขียนจดห..
การเขียนเรี..
การฟัง ดู พูด 2
การเขียนย่อความ
 
กิจกรรมเพลง เขียนย่อความแล้วค่ะ, การเขียนย่อความคืออะไร
 
 
การเขียนย่อความ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) ที่มาของเรื่อง 2) เนื้อเรื่อง
 
 
หลักการเขียนย่อความ
 
 
รูปแบบการเขียนย่อความ, ตัวอย่างการย่อความนิทานเรื่อง กวางกับเสือ
 
   สไลด์ การเขียนย่อความ
   ใบความรู้ การเขียนย่อความ (1 หน้า)
   ใบความรู้ การเขียนย่อความ (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer