ภาษาไทย ป.5
การกรอกเอกส..
การเขียนราย..
การเขียนเรื..
การเขียนคำอ..
วรรณคดี / วรรณกรรม 2
การเขียนคำอวยพร, เขียนประเภทโน้มน้าวใจ
 
เพลงพรปีใหม่, การเขียนคำอวยพรปีใหม่
 
 
ประวัติการส่งบัตรอวยพรปีใหม่
 
 
บัตรอวยพรคืออะไร, ส่วนประกอบ, หลักการเขียนคำอวยพร
 
 
ตัวอย่าง การเขียนบัตรอวยพร
 
   สไลด์ การเขียนคำอวยพร
   สไลด์ การเขียนคำอวยพร (1 หน้า)
   สไลด์ การเขียนคำอวยพร (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer