คอมพิวเตอร์ ป.6
ความหมายและ..
สร้างแผนผัง..
สร้างภาพร่า..
เทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนผังความคิด, ภาพร่าง 3 มิติ
สร้างแผนผังความคิด (ภาษาไทย, สังคม, กอท., คณิตศาสตร์)
 
สร้างแผนผังความคิดโดยใช้เครื่องมือไดอะแกรม
 
 
สร้างแผนผังความคิด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือไดอะแกรม
 
 
การตกแต่งแผนผังความคิดโดยใช้เครื่องมือไดอะแกรม
 
   สไลด์ สร้างแผนผังความคิด กอท.
   ใบความรู้ สร้างแผนผังความคิด กอท. (1 หน้า)
   ใบความรู้ สร้างแผนผังความคิด กอท. (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer