งานบ้าน ป.5
แผนการจัดกา..
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan)
แผนการจัดการเรียนรู้
   คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน
   ผังมโนทัศน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถม 4-6
   แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วยที่ 1
   แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วยที่ 2
   แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วยที่ 3
   ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 1-3
   แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วยที่ 4
   แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วยที่ 5
   แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 4-6 หน่วยที่ 6

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer