งานบ้าน
งานบ้าน : การซักผ้า-รีดผ้า-ซ่อมแซมเสื้อผ้า, บัญชีครัวเรือน
กิจกรรม ปฏิบัติการซักผ้า
วิธีทำความสะอาดเสื้อผ้า (วิธีการซักผ้า)
เปรียบเทียบ การซักผ้าด้วยมือ กับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า