งานบ้าน ป.5
ทบทวนความรู..
ทบทวนและทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1
ทบทวนความรู้ภาคเรียนที่ 1, ทดสอบหลังเรียน
 
ทบทวนความรู้ ภาคเรียนที่ 1
 
 
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1
 
 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1
 
   สไลด์ ทบทวนความรู้ภาคเรียนที่ 1, ทดสอบหลังเรียน
   แบบทดสอบหลังเรียน
   ใบความรู้ ทบทวนความรู้ภาคเรียนที่ 1, ทดสอบหลังเรียน (1 หน้า)
   ใบความรู้ ทบทวนความรู้ภาคเรียนที่ 1, ทดสอบหลังเรียน (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer