งานบ้าน ป.5
ความรู้เบื้..
การเลือกใช้..
ความรู้เกี่..
การแปรรูปนำ..
การออกแบบและเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 
ให้นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถประดิษฐ์ได้บ้าง
 
 
ความหมายของเทคโนโลยี
 
 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
 
   สไลด์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
   สไลด์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี (1 หน้า)
   สไลด์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer