งานบ้าน
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ตัวอย่างถุงนม - ให้นักเรียนบอกว่าตนเองจะประดิษฐ์อะไร
สาธิต การทำกระเป๋าจากวัสดุต่างๆ
ฝึกปฏิบัติ นักเรียนประดิษฐ์ตระกร้า