งานบ้าน ป.5
อาชีพในชุมช..
ความแตกต่าง..
วิถึไทยในอาชีพ
อาชีพในชุมชน
 
นำเสนอใบงานนักเรียน
 
 
อาชีพในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
 
 
อาชีพในชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน
 
   สไลด์ อาชีพในชุมชน
   สไลด์ อาชีพในชุมชน (1 หน้า)
   สไลด์ อาชีพในชุมชน (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer