งานบ้าน
งานบ้าน : ทำความสะอาดบ้าน, มารยาทในการทำงาน, เลือกซื้ออาหาร
แบบทดสอบก่อนเรียน การดูแลรักษาบ้าน (ข้อ 1 - 10)
แบบทดสอบก่อนเรียน การดูแลรักษาบ้าน (ข้อ 11 - 20)
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน การดูแลรักษาบ้าน (ข้อ 1 - 20)