งานบ้าน
งานบ้าน : มารยาทในการรับประทานอาหาร, การซ่อมแซมเสื้อผ้า
การประกอบอาหารจานเดียว – ราดหน้ารวมมิตรทะเล
นักเรียนฝึกทำอาหาร – ราดหน้ารวมมิตรทะเล
นักเรียนฝึกทำอาหาร – ราดหน้ารวมมิตรทะเล (ต่อ)