งานบ้าน ป.6
การคัดเลือก..
การปลูกไม้ด..
การปลูกพืชผ..
การเตรียมดิ..
การเลี้ยงสั..
การคัดเลือก..
การเลี้ยงปล..
งานเกษตร : การปลูกพืช, ดินและปุ๋ย, การเลี้ยงสัตว์
การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช
 
การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช
 
 
หลักในการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดี
 
 
วิธีการขยายพันธุ์พืช
 
 
เมล็ดพันธุ์พืช, ใบงานการขยายพันธุ์พืช
 
   สไลด์ การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช
   ใบความรู้ การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช (1 หน้า)
   ใบความรู้ การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer