งานบ้าน ป.6
การบันทึกรา..
การจัดเก็บเ..
ธุรกิจสำคัญ
การบันทึกรายรับ รายจ่ายส่วนตัว
 
ความหมาย การบันทึกรายรับ - รายจ่ายส่วนตัว
 
 
ตัวอย่าง การบันทึกรายรับ - รายจ่ายส่วนตัว ของนักเรียน
 
 
กิจกรรม นักเรียนบันทึกรายรับ - รายจ่าย เป็นเวลา 5 วัน
 
   สไลด์ การบันทึกรายรับ รายจ่ายส่วนตัว
   สไลด์ การบันทึกรายรับ รายจ่ายส่วนตัว (1 หน้า)
   สไลด์ การบันทึกรายรับ รายจ่ายส่วนตัว (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer