งานบ้าน ป.6
ความหมายและ..
สำรวจตนเองเ..
คุณธรรมในกา..
วิถึไทยในอาชีพ
ความหมายและประเภทของอาชีพ
 
ความหมายของอาชีพ
 
 
การประกอบอาชีพ 2 ประเภทคือ อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง
 
 
กิจกรรมชวนคิด การประกอบอาชีพ
 
   สไลด์ ความหมายและประเภทของอาชีพ
   สไลด์ ความหมายและประเภทของอาชีพ (1 หน้า)
   สไลด์ ความหมายและประเภทของอาชีพ (4 หน้า)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer