ภาษาไทย ป.1
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) หลักภาษา : พยัญชนะ หลักภาษา : อักษรสามหมู่ หลักภาษา : สระ
หลักภาษา : วรรณยุกต์ หลักภาษา : มาตราตัวสะกด การอ่านเขียน : ฝึกอ่านคำ, ฝึกสะกดคำ, ฝึกเขียนคำ การอ่านเขียน : ฝึกอ่านคำ, ฝึกสะกดคำ, ฝึกเขียนคำ (ต่อ)
ประโยค วรรณคดี / วรรณกรรม กิจกรรมเสริมภาษาไทย - พยัญชนะ, อักษรสามหมู่, สระ กิจกรรมเสริมภาษาไทย - วรรณยุกต์, มาตราตัวสะกด, ประโยค, วรรณกรรม
กิจกรรมเสริมภาษาไทย - ฝึกอ่านคำ, ฝึกสะกดคำ, ฝึกเขียนคำ   
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer