ภาษาไทย ป.3
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) หลักภาษา - อักษร 3 หมู่, มาตราตัวสะกด หลักภาษา - ชนิดของคำ, ประโยค หลักภาษา - คำคล้องจอง, คำควบกล้ำ, อักษรนำ
คำที่มี ฤ ฤา/ฑ/รร/บรร/บัน, คำที่มีตัวการันต์, คำที่ประวิสรรชนีย์, คำพ้อง การคัดลายมือ, การเขียนบรรยาย, การเขียนจากจินตนาการ, การเขียนจดหมาย, การเขียนบันทึก การฟัง ดู พูด การอ่านจับใจความ
คำน่ารู้ การแต่งคำขวัญ, การอ่านคำขวัญ, การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ นิทาน, บทร้อยกรอง เพลงกล่อมเด็ก, เพลงพื้นบ้าน, ภาษาถิ่น
แบบทดสอบ กิจกรรมเสริมภาษาไทย - การอ่าน, การเขียน กิจกรรมเสริมภาษาไทย - บทร้อยกรอง, อ่านทำนองเสนาะ, การผันอักษร, สระ, มาตราตัวสะกด กิจกรรมเสริมภาษาไทย - คำ, ประโยค, การใช้พจนานุกรม
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer