ภาษาไทย ป.6
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) การเขียน 1 การเขียน 2 การเขียน 3
การฟัง ดู พูด การอ่าน 1 การอ่าน 2 วรรณคดี / วรรณกรรม 1
วรรณคดี / วรรณกรรม 2 วรรณคดี / วรรณกรรม 3 วรรณคดี / วรรณกรรม 4 หลักภาษา 1
หลักภาษา 2   
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer