คณิตศาสตร์ ป.1
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) เตรียมความพร้อม และ เซต จำนวนนับ 1 - 10 และ 0 การหาผลบวกจำนวนสองจำนวน
การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 จำนวนนับ 11 - 20 การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
ทบทวนและแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 การวัด การชั่ง การตวง จำนวนนับ 21 - 100 การเตรียมความพร้อม ทางเรขาคณิต
เวลา การบวก-ลบ : จำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer