คณิตศาสตร์ ป.2
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) จำนวนนับไม่เกิน 1,000 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 การวัดความยาว
การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 การลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การชั่งน้ำหนัก การบวกและการคูณ
ทบทวนและประเมินผลหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 เวลา เงิน การหาร
การตวง รูปเรขาคณิต การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer