คณิตศาสตร์ ป.5
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ มุมและเส้นขนาน
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น เศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร ของเศษส่วน ทศนิยม
ทบทวนและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 การบวก ลบ คูณ ทศนิยม เศษส่วน ร้อยละ ลดราคาสินค้า กำไรขาดทุน รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม 
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer