คณิตศาสตร์ ป.6
สารบัญ  
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) การบวก การลบ การคูณ การหาร ของจำนวนนับ สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ
ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย เส้นขนาน และมุม ทิศ และแผนผัง เศษส่วน
ทศนิยม การหารทศนิยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
ร้อยละ : ซื้อขาย, ราคาทุน, ลดราคา, ดอกเบี้ย รูปเรขาคณิตสามมิติ สถิติความน่าจะเป็น 
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer