สังคมศึกษา ป.1
สารบัญ  
แนะนำการเรียน สมาชิกในครอบครัว (บทบาทและหน้าที่, สิทธิและเสรีภาพ) โรงเรียนของฉัน (บุคคล, องค์กร, สถานที่, วัฒนธรรม, กฎระเบียบ) บทบาทหน้าที่และสิทธิ, การเป็นพลเมืองที่ดี, กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่
สินค้าและบริการ, อาชีพ, รายรับ-รายจ่าย วันสำคัญ พุทธประวัติ, พระรัตนตรัย, พุทธศาสนสุภาษิต หลักธรรม
พุทธสาวก, นิทานชาดก สิ่งแวดล้อม ทิศ-แผนผัง สภาพอากาศ
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว การปฏิบัติตน ทบทวน และทดสอบ
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer