สังคมศึกษา ป.2
สารบัญ  
แนะนำการเรียน แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 1 สมาชิกในครอบครัว, บทบาทหน้าที่, ข้อตกลงของครอบครัว โรงเรียนของฉัน : องค์กร, สถานที่, กฎระเบียบ, วัฒนธรรม
ชุมชน : การมีส่วนร่วม, กฎระเบียบ, การยอมรับผู้อื่น สินค้าและบริการ, อาชีพ, รายรับ-รายจ่าย, การออมเงิน พุทธศาสนา, พุทธประวัติ, พระรัตนตรัย หลักธรรม
พุทธสาวก, พุทธศาสนสุภาษิต, นิทานชาดก แบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม วันสำคัญ
ภูมิศาสตร์ โลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว 
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer