สังคมศึกษา ป.4
สารบัญ  
แนะนำการเรียน ทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย, ระบบประชาธิปไตย เศรษฐกิจในชุมชน, สกุลเงิน, การเลือกบริโภค
พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย พุทธประวัติ หลักธรรม ชาดก, พุทธสาวก
วันสำคัญทางศาสนา ทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม
วันสำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี 
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer